Bronnen

 

maandag 26 januari 2015

 


 

 

 

Het leek ons leuk om eens uit te zoeken wie onze voorvaderen waren.
Waar hebben wij onze gegevens vandaan gehaald?

Beschrijving: Grob     Beschrijving: van Huet     Beschrijving: Kooi     Beschrijving: Luinge                           Beschrijving: Tolner


Stambomen: Fam Kooi, Luinge en Tolner

De gegevens over voorouders van Gerrit Kooi, is begonnen met een overzichtje van de genealogie
van de familie Kooi, gemaakt door de Else Kooi (1932-2001) in Januari 1994.

Daarnaast is informatie gehaald uit het geschrift van mijn grootvader Jakob Kooi (1891-1972)
genaamd " Lutjegast, voorheen en thans" welke hij geschreven heeft in 1967.

De meeste informatie komt uit "Genealogie van de familie KOOY / KOOI uit het grensgebied van
Groningen en Friesland" gemaakt in 1993 door IJ. Zijlstra uit Putten (1929).
In deze genealogie is een inventaris opgenomen uit 1767, vermeldende alle bezittingen en schulden van de boerenfamilie Bouke Iwes en Tjeetske Derks, onder Pieterzijl (gem. Grijpskerk), n.a.v. het overlijden van laatstgenoemde.
Aan het slot van dit document is vermeld als haar nagelaten persoonlijk bezit: " 1 bijbel met solveren krappen met 4 solveren beslagen hoeken en 2 rengen, merkt op krappen W.H. 1722".
Het zou interessant zijn te weten of deze bijbel als erfstuk nog bestaat en zo ja, welke familie nog bezitster is. De bijbel zou nog aanwezig kunnen zijn in de familie kooy.
Van de familie kooy / kooi zijn daarom gegevens verzameld tot in de tegenwoordige tijd.
Uit de familie Kooi is met Dhr. O. Kooi te Mijdrecht en Dhr W. Kooi (1924-2005) uit Nijmegen contact tot stand gekomen. Helaas blijkt de bijbel niet aanwezig of bekend bij de familie Kooi.
Om toch tot een resultaat te komen is deze genealogie samengesteld waarin van 9 generaties over ongeveer 270 jaren familiegegevens zijn vastgelegd.
Deze gegevens zijn verzameld in Rijks- en gemeentearchieven en uit een aantal andere bronnen.
Van genoemde heren Kooi alsmede enkele anderen zijn gegevens verkregen.

De genealogie van de familie Luinge in Peize is uitgebreid beschreven door H.M. Luning en behalve in boekvorm in gedeeltes gepubliceerd in Spint Arwt'n 1973-1974. en van het internet van "Frerik Luinge" samengesteld door Arend Luinge (http://www.arendarends.nl).
Ondertussen zijn verschillende gegevens gemakkelijker toegankelijk, o.a. via genlias, drenlias, en de inventaris van het Drents Archief, die nu ook via internet is te raadplegen, waardoor met name de oudere generaties behoorlijk konden worden uitgebreid.
Vanwege de nauwe onderlinge relaties komen ook vele verwijzingen voor naar de Genealogie van de Familie Lunsche. Dit betreft eveneens werk van H. M. Luning, gepubliceerd in het Drents Genealogisch Jaarboek 1995.

De gegevens van de familie Tolner komen van Henk Gras. Hij heeft een overzicht samengesteld van de gehele familie Tolner.

Van alle drie de families heb ik aanvullende gegevens gevonden op het internet, door te zoeken met programma's als "Genlias" en "Google".

Gerrit Kooi

Beschrijving: naar boven

Stamboom familie Grob:

Het uitzoeken van de voorouders van mijn vader, Gerrit van Huet, is begonnen met het vinden van de stamboom van mijn moeder Mathilda Grob  op internet in ongeveer 2003.
De site van Grob is toendertijd door Gerard (G.J.M.) Grob uit Zeist geplaatst op internet. Toen ik verder wilde met de  stamboom van mijn moeder was deze site verdwenen. Daarom heb ik een groot gedeelte van de gegevens teruggezet op internet met veel aanvullingen van mijn moeders stamboom. Via deze site hebben wij een oproep gedaan om de eigenaar van de site terug te vinden en dat is gelukt .

De stamboom van Gerard Grob uit Zeist is te vinden op http://home.planet.nl/~grob0004/


Stamboom familie van Huet


Via Harry Ijsveld  uit Pannerden, heb ik  de eerste informatie gekregen en van een verre achternicht.
Hierin stond vermeld dat mijn familie van oorsprong uit Duiven komt , Via Genlias heb ik de afgelopen 3 jaar heel Gelderland nagekeken, en alle informatie van Genlias en van de familie is daarbij verwerkt in een excelbestand .
Hierna heb ik  aanvullingen gezocht via internet op (genealogie)sites waar de naam " van Huet"  te vinden was, bv de sites van Giezenaar en Beijer. Via Geneanet heb ik informatie van  F Kuyken , Hans Geskes ( voor de connectie met Rotterdam) verder Dick Westhoven en Philip Verhagen. 
Een ander ver familielid, H. Willems, kon mij de belangrijkste link geven mbt mijn stamvader.
Hij is geboren in 1718 , is 2 x getrouwd geweest en heeft in totaal 14 kinderen gekregen.  Via CBG in Den-Haag kon ik nog verder terug tot ongeveer 1620, Hier vond ik Wilhelmus van Huet en Gerarda Kaeltgens.
Uit het excelbestand zijn in totaal 7 stambomen gemaakt .
Deze hebben grotendeels betrekking op de provincie Gelderland.

Tilly van Huet

Beschrijving: naar boven

Alle verzamelde gegevens zijn in het programma "Aldfear" ingevoerd.
Vanaf 2007 hebben wij de gegevens op internet geplaatst.

Start | Bronnen | Links | Genealogie | Fotoalbum | Feedback

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 26 januari 2015